Jak na věc


biologická olympiáda 2018-2019 kategorie d

PORT → Téma → Biologická léčba

    Biologická léčba je zatím nejmodernějším výdobytkem v léčbě rakoviny, a přestože je vývoj biologických léčiv záležitostí poměrně mladou, je zřejmé, že významně posunul a ještě posune možnosti onkologie 21. století.
    Radioterapie je jednou z nejúčinnějších metod léčby rakoviny. Využívá se zejména citlivosti buněk zhoubných nádorů na ionizační záření. Radioterapie působí vždy lokálně v závislosti na velikosti ozařovaného pole. Radioterapie však také znamená pro organizmus určitou zátěž, proto se pacienti mohou cítit unavení a nevýkonní, jsou rovněž více ohroženi infekcemi. Ozařování může způsobovat i nevolnost a zvracení.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00