Jak na věc


biologická olympiáda 2018-2019 kategorie d

PORT → Téma → Biologická léčba

    Biologická léčba je zatím nejmodernějším výdobytkem v léčbě rakoviny, a přestože je vývoj biologických léčiv záležitostí poměrně mladou, je zřejmé, že významně posunul a ještě posune možnosti onkologie 21. století.
    V současnosti existující biologické léky na karcinom prsu jsou založeny na dvou principech. Buď jde o protilátky proti receptorům na povrchu buněk, nebo o tzv. malé molekuly zaměřené proti nitrobuněčným komponentům.
    Navíc od začátku října je u nás k léčbě karcinomu prsu k dispozici další biologický preparát lapatinib, který umožňuje pokračovat v biologické léčbě i pro ztrátě účinnosti nebo selhání trastuzumabu.
    Co je to vlastně rakovina? Lékaři říkají: Porucha vývojového cyklu buňky. Každá buňka má v genetické informaci určeno, jak se dělit, jak pohybovat a kdy zemřít. Porušením této informace se zahájí neřízené dělení a vzniká nádor. Obranné mechanizmy imunitního systému již nedokáží rakovinné buňky likvidovat.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00