Jak na věc


baťův kanál s kolemdvou

Historie Baťova kanálu v kostce

    Stavba Baťova kanálu započala 16. října 1934 na popud Tomáše Bati a byla dokončena na podzim roku 1938. Tato vodní cesta sloužila především k přepravě lignitu (hnědého uhlí) z Rohatce u Hodonína do Baťových závodů ve Zlíně a Otrokovicích, ale také se využívala pro zavlažování přilehlých luk a polí. Nákladní lodní doprava na Baťově kanále oficiálně skončila roku 1960. Původně se Baťův kanál nazýval Vnitrozemský průplav Otrokovice–Rohatec. Podrobná historie Baťova kanálu.
    Baťův kanál lemuje cca 80 km dlouhá cyklistická stezka (č. 47). Trasa vede převážně po rovině, je nenáročná a je vhodná i pro inline bruslaře; více informací.
    Na Baťově kanále se každoročně pravidelně pořádají dvě slavnostní akce – Odemykání plavební sezony 1. května a Zamykáním plavební sezony 28. října. V letních měsících se v přístavech s oblibou pořádají nejrůznější zábavní, hudební, taneční a grilovací večery s bohatým kulturním programem.
    Baťův plavební kanál je téměř 53 km dlouhá turistická vodní cesta (v minulosti sloužila nákladní lodní dopravě), spojující Otrokovice u Kroměříže s obcí Skalica na Slovensku (region Slovácko a mikroregion Jižní Haná). Na kanále je možné absolvovat vyhlídkové plavby, zapůjčit si motorový člun či hausbót pro několikadenní plavbu spojenou s nevšedním nocováním na lodi. Převážná část Baťova kanálu je uměle vyhloubená, některé úseky vedou přirozeným korytem řeky Moravy. Technická památka.


iTRAS - Váš spolehlivý průvodce na cestách

    Na Baťově kanále se nachází celkem 10 přístavů a 11 přístavišť (stav k počátku roku 2012). Přístavy slouží k dlouhodobému kotvení plavidel, jsou zde půjčovny lodí, občerstvení, sociální zařízení apod. Oproti tomu přístaviště slouží pouze ke krátkodobému kotvení a jsou často bez dalšího turistického zázemí. Webkamery z některých přístavů a přístavišť Baťova kanálu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00