Jak na věc


březost u králíků

Ochranné lhůty na maso po očkování

    V této fázi očekává naprostá většina natěšených majitelů, jak budou králíci nadšení, že mají kamaráda. Opak bývá pravdou. Existují sice případy, kdy se králíci očichají a tím seznamování končí a králíci jsou kamarádi, mnohem častější jsou ale hierarchické boje o postavení ve skupině.
    V některých případech se ale seznamování nemusí podařit vůbec a pro takový případ musíme mít vymyšlenou náhradní variantu, aby ani jeden králík nepřišel ze strany toho druhého k úhoně, aby měl každý své bydlení a aby bylo o oba stejně dobře postaráno (včetně každodenního pouštění z ubikace, pokud tedy nechováte králíky volně). Pokud jste si tohoto rizika vědomi, pojďme se podívat, jak to vypadá s potencionálními králíkovými kamarády.
    Tato kombinace není vhodná. Je vysoce pravděpodobné, že se nekastrovaný samec bude snažit samici do úmoru obskočit, což samici samozřejmě poleze na nervy, bude se agresivně bránit a budete je muset chovat zvlášť. Nekastrovaný samec bude také pravděpodobně hodně značkovat močí i bobky.


Kombinované vakcíny s myxomatózou

    Co také mnohé nenapadne je problém se značkováním a falešnou březostí. Pokud bude jeden z králíků nekastrovaný nebo budou dokonce nekastrovaní oba, mohou po sobě začít přeznačkovávat loužemi, stříkáním moči a bobky. Nekastrovaná samička může kvůli přítomnosti kastrovaného samečka dostat i falešnou březost. Všechny tyto problémy se dají řešit kastrací (i když u značkování bobky to nemusí být úplně stoprocentní), ale je dobré zde na ně upozornit, protože ne každý si toto při pořizování druhého králíka nebo dvou králíků uvědomí a kastrace přece jen není úplně nejlevnější záležitost, tudíž je lepší si ještě před pořízením králíků udělat potřebnou finanční rezervu. Kastrovaní králíci, kteří jsou kamarádi se zpravidla nepřeznačkovávají. Pokud máte dva králíky, kteří se nesnesou, mohou značkovat i po kastraci.


Králík + jiný živočišný druh

    Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem je jasné, že spolu nevykastrovaný samec a nevykastrovaná samice nesmí sdílet společnou klec ani být společně puštěni (viz níže). Pokud si koupíme pár, aby si dělali navzájem společnost, musí být nejpozději ve 12. týdnu (pokud není časně kastrován, viz níže Kastrovaný samec + kastrovaný samec) samec od samice oddělen a už spolu do volného kontaktu přijít nesmí, protože králíci jsou pohlavně dospělí dříve než fyzicky a příliš brzká březost by samici mohla stát i život, nemluvě o zdravotních následcích (v době, kdy sama potřebuje živiny pro růst a správný vývoj kostí, dává tyto živiny mláďatům). Odděleně je pak buď budeme chovat celý jejich život (pokud se ovšem uvidí jen přes mříže, pozbývá „dělání si společnosti“ smyslu, protože králíci si dělají společnost tak, že se k sobě tulí a navzájem se čistí, což samozřejmě u oddělených zvířat nejde a myslet si, že si králíci budou výborně dělat společnost dlouhými pohledy z klece do klece, je hl
    Jak již bylo řečeno, divocí králíci žijí ve velkých koloniích spolu s ostatními králíky. Každý králík má ovšem svou noru a jiného králíka do ní obvykle nepouští. Na to musíme myslet, chceme-li králíkovi pořídit kamaráda.
    DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V žádném případě nedáváme žádné zvíře do klece ke králíkovi!!! Králík i dotyčné zvíře musí mít svoji klec. Do společného výběhu je pouštíme pouze pod dozorem (neplatí pro fretku, která s králíkem do volného kontaktu nesmí přijít vůbec).
    Králíci se proti klasické formě moru králíků očkují od šesti týdnů věku. U takto naočkovaných králíků je potřeba přeočkování v deseti týdnech věku. U starších a dospělých králíků imunita proti nákaze po jediné vakcinaci přetrvává 12 měsíců.


Kdy očkování proti moru nefunguje

    Většina vakcín proti moru jsou vakcíny inaktivované, obsahují proto přídatné látky na bázi solí hliníku. Z důvodu vzniku možných lokálních reakcí mívají proto vakcíny buď na místo vpichu, nebo na maso králíka obecně, stanovenou ochrannou lhůtu v délce 1 týden. Bez ochranných lhůt je Castorex, MM-vac a vakcína proti nové variantě Eravac.
    Pokud Vám nedochází proč, zkuste si přečíst nahoře uvedené příklady jiných zvířat a zapojit rozum;) U papoušků dokonce existuje reálný předpoklad, že budou žárlit a králíka na základě toho napadat. Chov fretky a králíka v jednom bytě se vůbec nedoporučuje. Fretka je malá, hbitá šelmička, která byla dříve využívána k tzv. fretkování, což znamená, že je myslivci pouštěli do nor, aby vyhnaly králíky ven. Už pouhý její pach může králíka stresovat.
    Jiný živočišný druh nemůže být pro králíka plnohodnotný kamarád z toho důvodu, že mluví jinou řečí a má jiné sociální chování než králíci. Rozhodně ho nesmíte ubytovat v jedné kleci s králíkem. Do společného výběhu (neplatí pro fretku, která s králíkem do volného kontaktu nesmí přijít nikdy) pod dozorem mohou, pokud se snesou a nenapadají se.


Králík + králík

    Z výše uvedeného vyplývá, že by, pokud je to alespoň trochu možné, žádný králík neměl žít sám. Pokud ale s králíky teprve začínáme, je lepší nepřecenit vlastní síly a pořídit si králíka jednoho. Až když se naučíme, jak s králíkem zacházet, a přežijeme jeho pubertu, je vhodné přemýšlet o pořízení kamaráda. V takovém případě je ale nutné se králíkovi intenzívně věnovat, abychom mu absenci dalšího králíka vynahradili.
    Potkana a králíka můžeme pouštět pod dozorem společně běhat. Vždy však dáváme pozor, zda se potkan králíka nechystá napadnout nebo jestli se králík nechová teritoriálně a neútočí na potkana s úmyslem chránit si své území a vetřelce z něj vyhnat. Pokud k něčemu takovému dochází, pouštíme zvířata odděleně a dáváme pozor, aby se potkani na procházce nesnažili dostat králíkovi do ubikace.
    Málo zmiňovaným úskalím tohoto soužití je riziko falešných březostí u samice, jejichž důvodem by mohla být samcova přítomnost. Samici je pak lepší nechat taky vykastrovat, aby se netrápila. V rámci falešných březostí může být na samce taktéž protivná a může se ho snažit vyhnat ze svého území, protože si chrání imaginární králíčata.
    Normální kastráti byli kastrování až po dosažení pohlavní zralosti a je vysoce pravděpodobné, že se budou prát.


Zkušenosti ostatních chovatelů

    Na první pohled by se toto spolužití mohlo zdát naprosto ideální, vždyť samec a samice přece patří k sobě. Ovšem vzhledem k rozmnožovacímu potencionálu králíku je podobné smýšlení nesmyslné. Králíci stojí v potravním řetězci nízko, což znamená, že jsou častou potravou dravců. Aby jejich druh v přírodě přežil, musí být schopný se rychle rozmnožovat. To v praxi znamená, že jsou králíci od přírody naprogramování k neustálému rozmnožování. A nejen to – samice má dokonce dvojitou dělohu, takže je možné, aby zabřezla a v době březosti zabřezla ještě podruhé, pokud je se samcem stále v kontaktu. Možná Vás teď napadlo, jak to, že na světě není v tom případě ještě překrálíkováno? Je to dáno tím, že v přírodě nejsou celoročně tak skvělé podmínky pro rozmnožování se jako je tomu doma, kde je po celý rok (i na podzim a v zimě) příjemné teplo, dostatek žrádla a žádní predátoři. Králíci tak nemají nic lepšího na práci, než se množit, množit a množit. Pokud pak samice přichází běžně do volného
    Je možné, že toto všechno už máte promyšlené. Pak tedy směle do toho! Váš ušák (nebo vaši budoucí ušáci) toto rozhodnutí jistě maximálně ocení a budou u vás žít se svým kamarádem velice spokojený králičí život, ve kterém jim nebude nic chybět!:-)
    Osmáka a králíka můžeme pouštět pod dozorem společně běhat. Vždy však dáváme pozor, zda se osmák nesnaží králíka provokovat nebo jestli se králík nechová teritoriálně a neútočí na osmáka s úmyslem chránit si své území a vetřelce z něj vyhnat. Pokud k něčemu takovému dochází, pouštíme zvířata odděleně a dáváme pozor, aby se osmáci na procházce nesnažili dostat králíkovi do ubikace (opět je vhodné nechat králíkovi v kleci pouze seno, protože osmáci jsou taková velice shánčlivá zvířátka, a kdyby viděli, že má králík v kleci nějakou dobrotu, snažili by se ji ukradnout, přičemž by mohli přijít k úrazu z králíkovy strany).


Vakcíny proti nové variantě moru

    Tato kombinace je vůbec nejdoporučovanější. Kastrovaný samec pozbude rozmnožovacích nálad, samici zpravidla neobskakuje a pár si spolu spokojeně žije. Může se ovšem stát, že nekastrovaná samice bude sexuálně obtěžovat samce a obskakovat jej. Řešením tohoto problému je kastrace samice.
    Nejvhodnější je seznamovat králíky před dosažením pohlavní zralosti, tj. pod 4 měsíce věku. Králíci by měli být ideálně přibližně stejně staří (stále ovšem mluvíme o mladých králících), ale je možné seznamovat i staršího a mladšího králíka.
    Cílem je, aby se králíci po seznámení na neutrálním území neprali, aby vedle sebe leželi, žrali spolu a navzájem se čistili bez vážnějších rozmíšek. Pokud takto idylicky spolu vydrží koexistovat celý den, můžeme se pokusit je umístit do jejich budoucího společného výběhu. Pokud tento výběh domácí králík zná, je lepší setřít podlahu octem a přeskládat uspořádání výběhu, aby se tam necítil jako doma a nenapadlo si ho svoje území začít bránit. To je důležité obzvláště u samiček, které jsou teritoriálnější. Také můžete znova zkusit fintu s poházeným žrádlem a pamlsky. Do výběhu první pusťte nového králíka, aby omrkl situaci, a teprve pak tam dejte domácího králíka. Může dojít k menším potyčkám, ale nemělo by to být nic vážného.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00