Jak na věc


azylový dům děčín

Azylový dům pro matky s dětmi R-Mosty se stal součástí základní sítě soc. služeb ve Středočeském kraji

    R-mosty se v srpnu staly partnerem projektu Nejdřív střecha, projektu, který je určený na bezprostřední podporu jednotlivcům i rodinám, kteří se právě ocitli bez domova na ulici nebo již nějakou dobu na ulici přežívají a projevují aktivní snahu se z ulice dostat. Z peněz dárců se lidem, kteří nemají na základní ubytování hradí poplatky v pobytových zařízeních sociálních služeb a kryjí se tak výpadky, jenž by mohly tyto rodiny a jednotlivce vystavit riziku přespávání "mimo střechu". Projekt je nyní partnerem našeho azylového domu pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi. Naději i panu Sedláčkovi velice děkujeme za spolupráci.
    Každá matka může se svými dětmi užívat vlastní pokoj 15 až 25m2, společnou koupelnu, kuchyň a komunitní místnost. V domech je pro klienty zdarma rozveden internet.
    Týmu R-Mostů se od února 2019 podařilo zprostředkovat nájemní bydlení už sedmi rodinám z Azylového domu, z toho třem z nich v městských bytech zrekonstruovaných díky evropským financím v rámci městského projektu IPRÚ.


Den otevřených dveří v Azylovém Domě R-Mosty

    Služba je určena primárně matkám s dětmi, které se ocitly v situaci bez přístřeší, bez možnosti nebo schopnosti tuto kritickou sociální situaci samostatně řešit. „Mimo samotného poskytnutí bezpečného azylu, nabízíme matkám podporu ve všech souvisejících oblastech tak, aby se situace celé rodiny stabilizovala a zlepšovala“, uvádí Mgr. Jakub Čihák, ředitel společnosti R-Mosty. V Azylovém Domě proto funguje sociální pracovnice, provizorní školička pro děti, asistent vzdělávání a zaměstnávání a další služby, mající za cíl zvyšování soběstačnosti matek a zlepšování jejich pozice na trhu práce např. formou rekvalifikačních kurzů a pracovních stáží.
    Azylový dům R-Mosty se stejně jako naše pražské sociální služby stal součástí krajské sítě. To znamená, že byl uznán potřebným pro klienty v regionu a měl by být nadále podporován Středočeským krajem. Ve spojení s účastí na OP LZZ projektu Středočeského kraje by tak nemělo dojít k extrémním výpadkům ve financování jeho provozu v nejbližších letech
    Nabídka dvoudenního programu: Jsem OK, jsi OK pro pracovníky ÚP ČR, sociální pracovníky na samosprávných úřadech, sociální pracovníky v sociálních službách.
    20. června od 11 hodin pořádají R-Mosty v zahradě Azylového domu komponovaný program s možností návštěvy prostor Azylového domu a podrobných informací o fungování této sociální služby. Během dne budou mít návštěvníci k dispozici občerstvení, vystoupení kapely Benga Show, pro děti je připraven program tvořivých dílenNaposledy upraveno 16. 4. 2015 v 16:13:11 uživatelem Mgr. Jakub Čihák


Bydlení především! Projekt R-Mostů v Ml. Boleslavi

    Fakultativní komunitní projekt www.husitska.eu. Pokračování úspěšného JobClubu Restart opět v partnerství s Městskou částí Praha 3 a NADĚJÍ. Nový podzemní prostor pro kino, přednášky, svépomocné i moderované skupiny, terapie, dobrá káva.. .
    V Mladé Boleslavi „sídlí“ rovněž náš další nový projekt. Je jím Dobré Bydlo – rozvoj kompetencí pro získání a udržení si bydlení. Společně s partnerem, městem Mladá Boleslav, v něm pracujeme na zlepšení podmínek pro důstojné a standardní bydlení rodin a jednotlivců, kteří jsou ohrožení společenským vyloučením, matek samoživitelek, romských matek a dětí čelících silné diskriminaci na trhu s byty, lidí vycházejících z ústavních a sociálních služeb (dětských domovů, azylových domů, etc.).
    Využívání dalších technických prostředků zřizovatele dle aktuální nabídky: zdarma využívání internetu přes wifi, mobilního telefonu, počítače v učebně dle otvíracích hodin)
    Azylový dům má také pokoj pro okamžité příjmy. Pobyt na tomto pokoji je omezen na 5 dní, je zcela zdarma a je určen výhradně matkám v akutní nouzi spojené s ohrožením zdraví vlastním nebo dětí, s domácím násilím nebo jinými mimořádnými situacemi.


Projekt Azylové centrum pro matky s dětmi vstupuje do finální fáze

    Projekt chce být jedním z dílčích poslů myšlenky, že zejména rodiny s malými dětmi nepatří do provizorií a ubytoven, ale do standardních bytů a domů, a že jen plnohodnotný domov přeruší dráhu sociálního vyloučení. Věříme, že jak eticky tak ekonomicky dávají podobné projekty smysl a vyplatí se v dlouhodobém horizontu všem lidem v projektových obcích.
    Díky přislíbené finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj z prostředků Evropských investičních fondů (více viz. sekce IPRÚ Mladá Boleslav) a také díky vstřícnosti a podpoře města Mladá Boleslav, započala na přelomu března a dubna rekonstrukce našeho azylového domu. Provoz této služby se přestěhoval do pronajatého hotelu Stefanie v klidné části Mladé Boleslavi.
    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (odborné sociálně právní poradenství, asistence na úřadech, individuální plánování s uživatelkami)
    S lítostí oznamujeme, že k poslednímu lednu bude ukončen provoz Předškolního centra R-Mosty v Azylovém domě pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi, a to pro klientky AD i veřejnost. Důvodem je nezískání dotace MŠMT pro rok 2014. O případných změnách (seženeme-li jiné sponzorské či dotační zdroje) vás budeme informovat.


R-Mosty, z.s., nevládní nezisková společnost

    Dnes (19.12.2013) pořádají R-Mosty den otevřených dveří v Azylovém domě v Mladé Boleslavi v Nádražní ulici č. 43. Pro širokou veřejnost je připraven program s možností návštěvy prostor Azylového domu a podrobných informací o fungování této sociální služby. Během dne budou mít návštěvníci k dispozici občerstvení, pro děti je připraven také program. Toto zařízení poskytuje, jako jedno z mála v Praze a ve Středočeském kraji, komplexní sociální službu, napomáhající k řešení kritické situace, do které se čím dál více rodin s dětmi dostává. Služba je určena primárně matkám s dětmi, které se ocitly v situaci bez přístřeší, bez možnosti nebo schopnosti tuto kritickou sociální situaci samostatně řešit.
    Více informací o podmínkách a aktuálních možnostech azyl. domu podá Pavlína Radlová. Smlouvu, Poslání, Provozní řád a další dokumenty ke službě najdete v odkazu Ke stažení, v levé části těchto stránek.
    Cílovou skupinou jsou matky s nezl. dětmi a těhotné ženy, které ztratily svůj domov nebo musely svůj domov opustit z důvodu ohrožení zdraví nebo života, bezpečí či důstojnosti.
    Posláním služby je poskytnout matkám s nezl. dětmi a těhotným ženám, které jsou v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, přechodné a důstojné ubytování na maximální dobu 1 roku a zároveň jim poskytnout odbornou sociálně právní podporu ve snaze řešit svou nepříznivou životní situaci.
    Od 4.1.2013 pokračujeme v projektu miniškolky v azylovém domě. Umožnil nám to projekt nadace NROS a její program Pomozte dětem ze sbírky 14. ročníku. Miniškolka bude v tomto případě rozšířena i o pravidelné volnočasové aktivity pro starší děti klientek azylového domu.


Azylový dům pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi

    Ve středu 20. června bude mít široká veřejnost možnost nahlédnout za bránu Azylového domu pro matky s dětmi, který v Mladé Boleslavi od roku 2009 provozuje společnost R-Mosty. Toto zařízení poskytuje, jako jedno z mála v Praze a ve Středočeském kraji, komplexní sociální službu, napomáhající k řešení kritické situace, do které se čím dál více rodin s dětmi dostává.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00