Jak na věc


asociace soukromých bezpečnostních služeb

Přihláška do Asociace mediátorů ČR

    Pokračovala rovněž spolupráce s mezinárodními institucemi jako Světové fórum mediátorů, a staly jsme se členem European Mediation Network Initiative. Kontakty se prohlubovaly i s jednotlivými mediátory z Moldávie, USA, Austrálie a Slovenska.
    Rok 2010: členové se sešli 2x na sněmech Asociace, která ke konci roku měla 31 členů. V březnu se konal mimořádný sněm, který schválil změny stanov. Na podzim pak na řádném sněmu byli přijati další členové a byl dotvořen vnitřní řád. Kontrolní komise provedla kontrolu finančních prostředků.V rámci komplexních výcviků mediace bylo vyškoleno dalších 62 mediátorů. Členové AMČR realizovali 62 mediací, zejména v rodinné oblasti a dále pak v oblasti firemní, pracovní a občansko-právní a facilitovali 29 skupinových setkání v neziskovém, státním i privátním sektoru.


Asociace mediátorůČeské republiky

    Rok 2015: Členská základna se sešla lx na sněmu v dubnu .Byla zde schválena účetní uzávěrka a zpráva za hospodaření za rok 2014. Členové byli informování o aktivitách asociace, o průběhu zkoušek na zapsaného mediátora a o stížnostech na některé mediátory-nečleny asociace. Asociace je totiž veřejností vnímána jako arbitr mediace, vždy však členové rady vysvětlují, že možnost diskuze o průběhu mediace je možná pouze na základě schválených standardů a etického kodexu mediátora AMČR a pouze se členy asociace. Sněm také schválil nové stanovy asociace z občanského sdružení na zapsaný spolek.
    Rok 2004 - Asocice realizovala řadu seminářů se zahraničními mediátory (USA, Německo, VB) a naši mediátoři se zůčastnili konference mediátorů v Německu ve Frankfurtu nad Odrou. Pokračovalo poskytování mediační a facilitační služby a začal být realizován 3. a 4. grant.
    Rok 2000 - v květnu se účastníci konference "Mediace a její perspektivy v ČR" v Opavě shodli na vytvoření a schválení přípravného výboru pro založení občanského sdružení s názvem Asociace mediátorů ČR a zkratkou AMČR. Na podzim se opakovaně schází přípravný výbor a definuje koncepci sdružení, jeho stanovy a podává žádost o jeho registraci. V prosinci je AMČR zaregistrována Ministerstvem vnitra pod číslem VS/1-1/45 614/00-P.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00