Jak na věc


altrin krém recenze na bellasin

ZPRAVY BOTANICKÉ ZAHRADY ČSAV P RŮ HON I CE. Průhonice

    5 sort jabloní, 670 sort hruění, 2 sort třeění a viění, 0 sort slivoní (B. Němec 55). S Bláhovou významnou pracovní ~častí byl pak sestaven ulěí výběr z tehdejěích sort, tzv. normální sortiment pro Čec~ s 50 nejlepěími sortami jabloní a 48 sortami hruění, který byl Pomologickou společností v konečné úpravě schválen při Jubilejní výstavě v Praze r Koncem. a počátkem 20. století shromažaovali bohat' sortimenty dalěí průkopníci z řad ělechtitelo a pomologo. Tak český ělechtitel J.E. Proche ( ) pěstoval ve Sloupně u Nov'ho Bydžova 630 sort jabloní, 518 sort hrušní, 131 sort slivoní, 38 sort lísek, 44 sort třeění a viění. Také proslulý pomolog Jan ftíha, okresní zahradník v Chlumci n. Cidl. ( ), autor vynikajícího díla Česk4 ovoce (I-IV díl), byl v ~zk~m spojení s tehdejěím centrem české pomologie v Troji i s četnými zahraničními pomology. Získal bohatý sortiment domácích a světově významných odrod a zasloužil se o prozkum povodních českých krajových sort i o zachování hodnotných kříženců J


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00