Jak na věc


.vvv ráj naplni

Příklady vrozených vývojových vad

    Posláním SPCR je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů
    Internetový technicko-ekonomický server - Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti.
    posouzení shody technické konstrukční i výrobní dokumentace (návrhu) výrobku (zařízení) s předpisy a normami (NV, EC, EHS, ES, harmonizovanými, technicky určenými normami, ev. s požadavky technických pravidel a norem, národních předpisů a norem) a její schválení k realizaci výrobku.
    Zajišťujeme 24 hodinový servis, který umožňuje okamžitě reagovat na havarijní situace u zákazníků. V posledních pěti letech investujeme ročně 2-3 miliony Kč do oblasti vývoje a výzkumu dopravníků, vývoje speciálních měřících přístrojů a nových technologií údržby.
    Asociace výzkumných organizací je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů.


OP VVV již potřetí podpoří mobilitu výzkumníků

    Společnost VVV MOST spol. s r.o. byla založena v roce 1990. První tři písmena v názvu společnosti označují prvotní aktivity společnosti: výzkum, vývoj a výrobu. Počáteční aktivity byly zaměřeny převážně na expertizy týkající se problematiky dopravních pásů. Během následujících let byla činnost firmy postupně rozšiřována. V současné době nabízíme komplexní služby v oblasti projekce, výroby a údržby pásových dopravníků a dodávky zařízení na třídění kameniva, štěrků a písků.
    V roce 2009 byl navýšen základní kapitál společnosti VVV MOST spol. s r.o. na 11,7 milionu Kč. V současnosti zaměstnáváme cca 100 zaměstnanců a průměrný roční obrat činí 160 až 180 milionů Kč. Od roku 1990 jsme dosáhli celkového obratu více než 3 miliardy Kč.
    Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ z.s., podporuje aktivity a iniciativu organizací působících ve prospěch rozvoje strojírenského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.
    Naši zákazníci mají k dispozici ve skladovém areálu v Bylanech náhradní díly, příslušenství pásových dopravníků a materiály pro údržbu v hodnotě cca 15 milionů Kč. Dále máme k dispozici skladové a výrobní haly o rozměrech 16 x 45 m (s portálovými jeřáby o nosnosti 5 t a 8 t), 3 000 m2 zpevněných venkovních montážních a skladových asfaltových ploch a 6 000 m2 zpevněných štěrkových ploch.


VVV MOST spol. s r.o. je členem AVO

    zajištění svářečského dozoru - mezinárodní a Evropský svářečský inženýr (IWE, EWE) dle ČSN EN ISO 14731 a technologa svařování, včetně možnosti doškolení a přezkoušení svářečů / zaškolených pracovníků z bezpečnostních ustanovení podle ČSN 05 0705 a školení svářečů dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-1, svářečský dozor a inspektor - přejímač,
    Provádíme celoroční smluvní údržbu dopravních tras v renomovaných firmách v České republice. Jedná se například o zařízení v energetickém průmyslu, papírnách, pískovnách, betonárnách, keramických závodech a kamenolomech. V rámci smluvních vztahů je zajištěna havarijní pohotovost pro řešení havárií, poruch nebo nečekaných problémů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00