Jak na věc


živnostenské listy, facebook

Zrušení živnostenského oprávnění

    Ministerstvo průmyslu a obchodu realizuje projekt „Úprava registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy”.
     Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, Finanční úřad, Městský soud, ČSÚ, PSSZ, zdravotní pojišťovny, orgány veřejné moci, orgány státní správy
    Pokud jste nenalezli odpovědi v následujících okruzích, doporučujeme obrátit se na náš odbor a to v úředních hodinách, dotazem prostřednictvím e-mailu, či telefonicky.
    Vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho údajů z veřejné části živnostenského rejstříku v souladu s ust. §60 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon (viz Ochrana osobních údajů).
    Vzhledem k tomu, že problematika živnostenského podnikání je z větší částí popsána na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, předkládáme odkazy členěné do následujících okruhů problémů:


Provozování řemeslné nebo vázané živnosti, když nesplňuji odb. způsobilost

    Činnost a pracovní náplň živnostenského odboru vyplývá ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech a dále dle zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství ve znění pozdějších předpisů. V přenesené působnosti vydává   výpisy ze živnostenského rejstříku právnickým a fyzickým osobám, osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele právnický a fyzickým osobám.
     Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, podpis, datová schránka, spis, rozsudek

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00