Jak na věc


žádost o ukončení smlouvy u t mobile vzor

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb číslo VZOR (ver )

    3 str. 1/4 Všeobecné podmínky provozování služby UNET VoiP a UNET Mobil (dále jako VPPS ) (ver ) 1. Preambule COMA s.r.o. jako poskytovatel poskytuje druhým stranám veřejně dostupné služby elektronických komunikací a umožňuje jejich využívání podle Smlouvy a těchto VPPS. 2. Definice pojmů Pro účely Smlouvy a VPPS mají následující slova níže uvedený význam: a) Smlouva: smlouva o poskytování telekomunikačních služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem. b) Poskytovatel: společnost COMA s.r.o. c) Uživatel: každý, kdo uzavřel s Poskytovatelem Smlouvu. d) Smluvní strana: Poskytovatel nebo Uživatel e) Minimální hovorné: část Fixní měsíční platby vymezená ve Smlouvě, kterou může Uživatel provolat ve formě telefonních hovorů. f) Fixní měsíční platba: součet cenových položek uvedených pod písm. b),c),d) v čl. 3 Smlouvy (tj. včetně Minimálního hovorného) za měsíc; Fixní měsíční platba je nezávislá na skutečném využití Služby a v případech, kdy Uživatel zkonzumuje Službu v menší míře než je


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00