Jak na věc


školení obsluhy ručně vedených vysokozdvižných voz

Projekt manipulace s materiálem

    15 Přibližná celková plocha skladu pak bude určena jako: Sskl = Sreg + Spal + Spp+ Spv + Sdr + Sdp + Sde [m2] Přičemž: Spp = Spv ~ 1,0 Qskl [m2] Sdr ~ 1,30 Sreg [m2] Sdp ~ 2,0 Spal [m2] Sde ~ 0,3 (Spal + Sreg) [m2] Skutečnou plochu pak korigujeme podle konkrétních rozměrů ve výkrese skladu Z předběžných rozměrů vycházíme při volbě haly Buď využijeme internetové nabídky některého z výrobců montovaných hal, nebo vyjdeme ze standardizovaných rozměrů s rozpětím lodi 12, 18, 24m a vzdáleností sloupů v podělném směru 6m 1 Při umisťování jednotlivých objektů do haly je dále nutné dodržovat několik základních zásad Tj správně umístit dopravní cesty a na ne navazující výdejnu příjem, dělírnu, vstupní a výstupní dveře Regály orientujeme vzhledem k dělírně a vstupním otvorům tak aby jeřab nebyl nucen při manipulaci s tyčovým materiálem otáčet o 90 Mezi jednotlivé regály umístíme uličky o dostatečné šířce umožňující bezpečnou manipulaci s tyčemi Stohy palet orientujeme tak aby byly dobře přístupné


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00