Jak na věc


ředitelství silnic a dálnic správa chomutov

Ředitelství České inspekce životního prostředí

    Vzdělávání v mateřských školách probíhá podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Každá škola má vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program, který vychází z podmínek a prostředí školy.
    Od 1. 9. 2016 bylo otevřeno další pracoviště organizace - Mateřská škola Pošťáček v obci Vrskmaň. V současné době organizace sdružuje 10 mateřských škol, které řídí zástupkyně ředitelky, které mají přenesené pravomoci.
     Nabízíme osobní a citlivý přístup k dětem i rodičům. Zaměřujeme se na zdravý a všestranný rozvoj dítěte, na rozvíjení jeho tělesných i duševních schopností a dovedností, snažíme se vytvářet podmínky pro duševní pohodu dítěte. Množství podnětných aktivit je zakomponováno přímo do programu jednotlivých tříd a děti si nenásilnou formou osvojují základy hodnot, na nichž je naše společnost založena. Jsou vedeny k samostatnosti a potřebě se něco nového dovědět, rozvíjet si své rozumové a řečové schopnosti. Chceme vychovávat děti, které na období strávené v mateřské škole budou mít jen nejlepší vzpomínky a zároveň je chceme dobře připravit na vstup do základní školy a hlavně na vstup do běžného života

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00