Jak na věc


český kritický reaismus a naturalismus

Český kritický realismus a naturalismus

    Mladá generace realistických vědců přehodnocuje dosavadní stav některých vědních oborů. V 80. letech jsou rozpoutány boje o pravost rukopisů (RKZ). Snahy encyklopedické vyvrcholily vydáním Ottova slovníku naučného (1888). Zesílení sociální kritiky, prozkoumávání národního ideálu. Vědečtí realisté se postavili proti romantismu – literatura má prý řešit závažné životní otázky.
    KRITICKÝ REALISMUS V ČECHÁCH. CHARAKTERISTIKA časové zařazení: 80. léta 19. stol. snaha co nejrealističtěji, nejvěrněji popsat obraz společnosti výrazná.
    Číslo:VY_32_INOVACE_24_10 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu Inovace + DVPP, EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/ Název: Alois Jirásek.
    ZVS (základová větná struktura), VF (přísudek), SUBJ (podmět), OBJ (předmět), ADV (příslovečné určení), ATV (doplněk), PŘED (jmenná část přísudku jmenného se sponou)
    Vesnice není již tak ideálním prostředím a není ani protikladem „zkaženého“ města, ale stále přetrvává určitá idealizace. Jako forma se užívá povídka a román. Bohaté užití nářečí a zakotvení děje do určitého regionu.
    Vzorem se stalo dílo E. Zoly. Hrdinové jsou determinováni přírodními a mravními podmínkami okolí, prostředí je ubíjí (dokument lidské bídy). Spisovatel chce zaujmout drastickými scénami. Od světového naturalismu se český naturalismus liší lidským soucitem.


Články o Slovensku a ze Slovenska

    románová kronika = zachycuje v chronologickém sledu životní osudy rodu v několika generacích; uvolněná kompozice se rozbíhá do četných popisů, líčení a epizod
    V linii kritického realismu pokračují díla Karla Nového, Anny Marie Tilschové, Karla Poláčka a dalších. Druhou linii tvoří díla socialistického realismu (např. Ivan Olbracht.).
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    arabeska = prozaický žánr nevelkého rozsahu; jednoduchá stavba, nekomplikovaný děj; ironizující pohled na drobné události nebo na svérázné postavy všedního prostředí
    U nás, narozdíl od ostatní Evropy, má výchovný ráz sloužící národnímu zápasu. Volena přitažlivá (často z husitských dob) a napínavá témata. Důraz na realistický detail.
    REALISMUS CHARAKTERISTIKA Mgr. Michal Oblouk. SPOLEČENSKO-HISTORICKÁ SITUACE rrrrozmach a dokončování průmyslové revoluce, hospodářský vzestup rrrrozvoj.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00