Jak na věc


česká ženská jména

Proč přechylujete zahraniční ženská jména?

    Podle Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky je přechylování běžnou součástí slovotvorného a tvaroslovného systému. Účelem je snaha vyhnout se nejednoznačným větám, předcházet nedorozumění a významovým nejasnostem.Existují samozřejmě jména, která se nepřechylují (Karolína Peake, Kateřina Emmons…), jedná se ale většinou o taková příjmení, u nichž se tradičně jméno nepřechyluje nebo je to na vlastní žádost nositelky příjmení.Více informací lze nalézt na stránce Ústavu www.ujc.cas.cz.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00